D
A
G
C
E
I
B
Главная > Студентам

Расписание экзаменов

1 курс
1 курс: 1 лист, 2 лист (от 05.05.2017 г.)
1 курс : фарм. ф-т 1 лист ( 17.11.2017 г.)
2 курс
2 курс:1 лист, 2 лист, 3 лист (от 05.05.2017 г.)
2 курс: фарм. ф-т 1 лист ( 17.11.2017 г.)
3 курс
3 курс: 1 лист, 2 лист, 3 лист (от 05.05.2017 г.)
3 курс: фарм. ф-т 1 лист (17.11.2017 г.)
4 курс
4 курс:  1 лист, 2 лист, 3 лист (18.05.2017 г.)
4 курс : фарм. ф-т (17.11.2017 г.)
5 курс
5 курс: фарм. ф-т - 1 лист (17.11.2017 г.)
5 курс:1 лист  (мед.; леч. ф-т:) (05.05.2017 г.)
5 пед (от 11.05.2017 г.)
5 стом (11.05.2017 г.)
6 курс
6 пед (от 05.05.2017 г.)
6 леч (от 05.05.2017 г.)
6 мед-проф ( от 22.05.2017 г.)
ГИА
5 стом (от 05.05.2017 г.)
5 фарм ( от 22.05.2017 г.)
6 мед-проф (от 22.05.2017 г.)
6 леч (от 25.05.2017 г.)
6 пед (от 05.05.2017 г.)